Доделени наградите за 2016 година на Комората на овластени архитекти и инженери

Комората на овластени архитекти и инженери на Република Македонија ги додели годинешните награди на заслужени инженери за 2016 година. Наградата за градежништво која го носи името на проф. д-р Александар Цане Ангелов ја доби инженерот, доц. д-р Денис Поповски. Наградата за архитектура „Борис Чипан“ му се додели на архитект, проф. д-р Славко Брезоски. Годинешната награда за електротехника која го носи името на проф. д-р Станимир Јовановски ја доби инженерот Драган Стефанов, додека наградата за машинство за 2016 година му припадна на инженер Влатко Иванов од Градежен Институт Македонија.