Започнуваат уписите за втората група на заинтересирани кандидати за Обука за Еврокодови

Започнуваат уписите за втората група на заинтересирани кандидати за Обука за Еврокодови. Обуката ќе започне на 16 Април 2018.
Пријавување до 30 Март на маил: info@iege.edu.mk
За повеќе информации на тел: +3892 3091 931
Флаер -> Еврокодови