Инвестиции во нова технологија и спокојство со Canon е-сервисот

Деловните соработки, инвестирањето во нова технологија и следење на трендовите помага во процесот на развој на унапредување на благосостојбата, како и донесување стабилност на компаниите.

Во ГИМ, плотерите се дел од секојдневниот работен процес. Со користењето на плотерите од Canon, ГИМ успеа смело да ги оптимизира процесите на печатење и цртање.

„Инженерите беа многу задоволни од плотерот поради брзината која беше 15–20 отсто побрза од уредите што ги користевме претходно. Наеднаш, сите сакаа да печатат на Canon плотерот.“ – изјави Тоде Касапинов, Раководител на ИТ, ГИМ

Прочитајте ја објавата и студијата на случај која ја направивме заедно со нашите драги соработници Canon.