Интервју на генералниот директор за билтенот МАТТО

Под капата на Градежен институт Македонија секогаш има врвни професионални инженери кои се столбот на најголемите проекти во нашата земја и во странство. ГИМ е проектант на голем број проекти за изградба на патишта, брани, мостови, тунели, болници, фабрики, училишта, системи за наводнување и водоснабдување, свлечишта и друго, и е вклучен во надзорниот тим на речиси секој значаен проект за земјата.
Прочитајте повеќе во интервјуто на Влатко Иванов, генерален директор на ГИМ за билтенот MATTO – Macedonia Turkey Chamber of Commerce.