Меѓународен семинар за патна инфраструктура и безбедност во сообраќајот

Во Ровињ се одржа стручниот семинар Ceste 2022 кој е 46-от одржан семинар по ред. На семинарот присуствуваа научници, експерти и субјекти задолжени за планирање, проектирање, изградба и одржување на патишта и транспортна инфраструктура со цел зголемување на безбедноста во сообраќајот и порационално управување со транспортната инфраструктура, меѓу кои беше и нашиот директор за продажба на Завод проектирање м-р Дејан Метикош.

Семинарот беше тематски поврзан со стратешко планирање, изградба и одржување на транспортна мрежа, безбедност во сообраќајот, развој и имплементација на информациски системи во управувањето со сообраќајот, иновации во сообраќајната сигнализација и опрема, нови технологии во изградба и одржување на патишта, одржлива урбана мобилност и еколошки планови, можности за користење средства, и паметно управување со инфраструктурата во градовите – „паметен град“.

Во согласност со транспортната политика на Европската Унија и светските трендови, семинарот концептуално ги поврза сите видови транспорт кои овозможуваат одржлив развој на транспортниот систем со енергетска ефикасност и грижа за животната средина со максимална безбедност на сите учесници во сообраќајот.