Најуспешна дипломска работа

На 9-ти Октомври е 68-ма годишнина на Градежниот факултет, каде што ГИМ додели награда за најуспешна дипломска работа од насока Геотехника. Наградата му беше доделена на Младен Ивановски во име на ГИМ од страна на Д-р Златко Илијоски.