Новогодишна прослава и доделување награди

Градежниот Институт Македонија во рамки на Новогодишната забава ги додели наградите за најдобри вработени, 10, 20, 30 и 40 годишна лојалност, успешна долгогодишна соработка и поддршка за заеднички напредок и институционален развој на ГИМ.