Нов стратешки документ за екологија 2019-2024

Општина карпош со нов стратешки документ за екологија 2019-2024 изработен од Градежниот институт “МАКЕДОНИЈА” АД Скопје- ГИМ, МАНЕКО СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје и Институтот за истражувања во животна средина, енергетика и градежништво-ИЕГЕ.

Мартина Блинкова Дончевска во името на консултантскиот тим го презентираше изработениот ЛЕАП и ја образложи содржината на овој стратешки документ пред Комитетот.