Прослава по повод за завршување на првите илјада метри од ископ на тунел Пресека

Изградба коридор 8 автопат А2 делница Кичево-Охрид. Прослава по повод за завршување на првите илјада метри од ископ на тунел Пресека.