Работилницата на тема – Structural Health Monitoring and Building Information Modelling

Институтот за истражување во животна средина, градежништво и енергетика и Градежниот факултет беа орагнизатори на работилницата на тема – Structural Health Monitoring and Building Information Modelling, заедно со партнерите SDA-engineering GmbH и Ruhr-Universität Bochum од Германија. На настанот беа присутни 15 германски компании и институции како и домашни компании меѓу кои и Градежен Институт Македонија.