Студенти од Градежниот факултет од “International Balkan University” во посета на ГИМ

Студенти од Градежниот факултет од “International Balkan University” беа во посета на Градежен Институт Македонија. Низ организирана посета, студентите имаа можност да се запознаат со работењето на заводот лабораторија, со најновите методи и начини за испитување како и активностите кои овој завод секојдневно ги реализира.