Учество на саем за кариера

ГИМ и ИЕГЕ учествуваа на саемот за кариера, во организација на ФОН Универзитет каде остварија дирекна средба со студентите, институциите учесници на настанот и други заинтересирани страни. 

На настанот беа презентирани потребите и видот на квалификации за слободни работни во нашите институции и беше направена регрутација на кадар за идни вработувања, пракси и обуки.