Цели на проектот RIS-CuRE

Целта на проектот RIS-CuRE е да се воспостави мрежа на засегнати страни во вредносниот синџир на Cu во регионот на Источна и Југоисточна Европа, со цел да се промовира иновативна услуга за екстракција на нулта отпад од метали (Cu, Ag, As, Au и REE) од бакар-Cu рударски отпад, што се создавале од претходни рударски активности. Ова ќе придонесе кон зголемување на конкурентноста во регионот и ќе служи како извор на метали за ЕУ.

За да го погледнете флаерот на проектот кликнете тука.