Нов договор меѓу ИЕГЕ , ГИМ и Градежен Факултет

Нов договор меѓу ИЕГЕ , ГИМ и Градежен Факултет На 24 декември 2014 година, беше потпишан договор помеѓу ИЕГЕ, ГИМ и Градежен Факултет. Целта на овој договор е да се потенцираат заедничките активности кои ќе бидат преземени со цел да го премостат јазот помеѓу бизнис секторот и академскиот свет и зајакнување на капацитетите на младите професионалци. Некои од активностите ќе вклучуваат програми за доживотно учење обука, заедничка работа на проекти и настани , организирање на практикантска работа, давање на консултантски услуги и заеднички активности за вмрежување.