ГИМ и ИЕГЕ потпишаа договор со Центарот за развој на Југоисточниот плански регион

Градежен институт Македонија и Институтот за истражување во животната средина, градежништво и енергетика Скопје и Енвиро ресурси ДОО од Скопје потпишаа договор со Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за проектот – Интегрирано управување со отпад во Југоисточниот плански регион.