Договор со Словенскиот Институт за вода

Градежен институт “Македонија“ и Словенечкиот Институт за вода на 8 ноември 2013 година објавија потпишување на Договор за соработка на одредени проекти. Двете институции планираат создавањето на платформа каде експерти можат да разговараат за одредени специфични теми во областа на Води.