Доделени првите сертификати за градежни производи на ТИТАН Цементарница Усје

Градежен Институт Македонија ги додели првите сертификати за градежни производи на ТИТАН Цементарница Усје согласно стандардот ISO ENG MKC 17065