Почеток на Проектот BIMcert, финансиран од престижниот европски фонд Хоризонт 2020

Building Information Modelling претставува современ професионален софтвер наменет за примена во градежниот сектор, со кој се овозможува формирање на информациски модел на градбата.

Конзорицум од шест европски инстиути, од кои еден е Институт за истражувања во животна средина, градежниот сектор и енергетиката (ИЕГЕ) од Скопје, доби грант од програмата Хоризонт 2020 за развивање на програма за обуки во градежниот секотр, BIMcert.

Партнери во проектот BIMcert се:
– Belfast Metropolitan College – Northern Ireland (BMET) ВОДЕЧКИ ПАРТНЕР
– Instituto Superior Técnico – Portugal (IST)
– Institute for Research in Environment, Civil Engineering and Energy – IECE – Р. Македонија
– Energy Institute Hrvoje Pozar Croatia (EIHP)
– Future Analytics Consulting – Ireland (FAC)
– CITB Northern Ireland Northern Ireland (CITB)
– Dublin Institute of Technology (DIT) – Ireland (DIT)