Прв проектен состанок – RESONATE

На 5ти ноември се одржа првиот проектен состанок на проектот RESONATE.

Целта на проектот RESONATE е да обезбеди сеопфатно инженерско знаење и развој на научни, комуникациски вештини и вештини за решавање на проблеми преку комбинација на практични курсеви, индустриски проекти и теоретски основи. Координатор на проектот е Градежен институт МАКЕДОНИЈА, АД Скопје.

Партнери на проектот се:

  • Institute for Research in Environment, Civil Engineering and Energy,
  • Universidade De Lisboa,
  • Univerzitet u Beogradu and
  • Universidad Internacional de la Rioja Sa.