Предавање за употреба на синтетички водонепропусни геомембрани

На 03.05.2018 год. во просториите на Градежен Институт „Македонија“ АД Скопје се одржа на презентација со наслов „Употреба на синтетички водонепропусни геомембрани при изградба и одржување на хидротехнички објекти “ од страна на нашите соработници фирмата CARPI.

Фирмата CARPI заедно со FREYSSINET се дел од групацијата VINCI. Презентацијата ја водеше Г-дин Вања Вердел, Комерцијален Директор за Европа и Блискиот Исток.