Санација на цевковод од Т3 РЕК Битола до б.Суводол

ГИМ и БВ Инженеринг ДООЕЛ Битола започнаа со реализација на проектот за Санација на цевковод од Т3 РЕК Битола до б.Суводол.

Санацијата на цевководот од Т3 РЕК Битола до б.Суводол со должина од 5.155,57 метри, oпфаќа и санација на свлечишна зона со вкупна должина од 337 метри низ која трасата на цевководот поминува.

Овај проект претставува еден од најзначајните капитални проекти за РЕК Битола.