Учество на саем за чиста енергија како дел од ЕУ неделата за одржлива енергија

Градежен Инстиут Македонија и Институтот за истражување во животна средина, градежништво и енергија учествуваа на Саемот за чиста енергија кој се одржа во ЕУ Инфо центарот на 16-17 Јули. На саемот беа претставени можностите за практиканство и професионален развој на сите учесници.