ИЕГЕ организираше работилница како дел од проектот BIMcert

Институтот за истражување во животна средина, енергетика и градежништво – ИЕГЕ организираше работилница како дел од програмата BIMcert. На работилницата присуствуваа инженери и работници од Фабрика “Карпош”.

Присутните беа запознаени со проектот BIMcert, а притоа беа презентирани две единици за учење кои се дел од пилот-пакетот материјали за обука BIMcert:
1. Принципи на BIM, јасно разбирање на контекстот и основните елементи на BIM
2. Дигитални вештини, употреба на дигитални алатки за анализирање и преглед на проектот на лице место.

Присутните изразија интерес за програмата, за обука и презентираните материјали, исто така покажаа подготвеност да учествуваат во проектните истражувања преку платформата за обука BIMcert.

Следете ги проектните активности на: https://energybimcert.eu/

http://fabrikakarpos.com.mk/
http://www.iege.edu.mk/