Предавање на тема – Менаџирање со подземни води во правец на одржливост

На ден 10.12.2018 година д-р Златко Илијовски одржа предавање на студентите од смерот – менаџмент на еколошки ресурси при Универзитетот МИТ Скопје.

Темата на предавањето беше “Менаџирање со подземни води во правец на одржливост”.