Category: Uncategorized

ГИМ изработи проектна документација за Реконструкција со надградба и доградба на Конгресен центар Александар Македонски

Градежен Институт Македонија изработи проектна документација за Реконструкција со надградба и доградба на Конгресен центар Александар Македонски. Проектната документација опфаќа реконструкција на големата сала, со...

Прочитај повеќе

ГИМ Сертификација додели сертификати за сообразност на контрола на фабричкото производство

ГИМ Сертификација додели сертификати за сообразност на контрола на фабричкото производство на Инженеринг Теракота – Прилеп, Сертификат за контрола на фабричко производство на агрегат и...

Прочитај повеќе

Градежен Институт Македонија е добитник на наградата за Најеколошка компанија

Градежен Институт Македонија е добитник на наградата за Најеколошка компанија, фирма со успешна примена на ISO 14001 и придонес за зачувување на животната средина, на...

Прочитај повеќе

Јавна расправа по нацрт регионален план за управување со отпад и нацрт стратешка оценка на животна средина

На 03.03.2017 година во Струмица се одржа јавна расправа по нацрт регионален план за управување со отпад и нацрт стратешка оценка на животна средина за...

Прочитај повеќе

mk_MK